22.3.21

DIA MUNDIAL DE L' AIGUA . 22 DE MARÇ

                          

 


El Dia Mundial de l'Aigua se celebra anualment el 22 de març com un mitjà per centrar l'atenció en la importància de l'aigua i la defensa de la gestió sostenible dels recursos hídrics. 

L'Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 22 de de març de 1993 com el primer Dia Mundial de l'Aigua, després que la seva celebració s'aprovés a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (CNUMAD) l'any 1992.

                               


           

                   

7.3.21

8 DE MARÇ: DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

 ONU Dones anuncia el tema per al Dia Internacional de la Dona, el 8 de març de 2021, que serà: 


Dones líders:Per un futur igualitari en el món de la Covid-19.

 El tema celebra els enormes esforços que realitzen dones i xiquetes en tot el món per a forjar un futur més igualitari i recuperar-se de la pandèmia de la Covid-19.

 Així mateix, està d'acord amb el tema prioritari del 65é període de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona, La participació de les dones i l'adopció de decisions per elles de forma plena i efectiva en la vida pública, així com l'eliminació de la violència, per a aconseguir la igualtat entre els gèneres i l'empoderament de totes les dones i les xiquetes

 i amb l'emblemàtica campanya Generació Igualtat, que exigix el dret de les dones a la presa de decisions en totes les esferes de la vida, la mateixa remuneració, la distribució equitativa de les cures i el treball domèstic.


                             Us deixe aquesta presentació: musics sorprenents.
Moltes gràcies per compartir !!!!

Escoltarem aquesta setmana la cançò de 1983

NO CONTROLES 

interpretada pel grup tecno-pop Olé olé .