3.2.15

BENEFICIS D' ESTUDIAR MÚSICA
En el llibre
 "Cómo ser feliz si eres músico o tienes uno cerca"
 escrit per Guillermo Dàlia trobem un apartat que parla dels beneficis d'estudiar música, dels quals traiem les conclusions següents:
 •  En els primers anys de vida destaca la seua aportació en el desenrotllament de la psicomotricitat.
 • En edats primerenques, coincidint amb la formació d'algunes regions cerebrals, aporta una millora en l'aprenentatge de les matemàtiques, la lectura, la llengua (pròpia i d'altres) ... 
 • Millora el rendiment acadèmic en general. L'educació musical i l'aprenentatge d'un instrument milloren el desenrotllament de la intel·ligència espacial, del sentit del ritme i de la mesura, qüestions fonamentals per a la formació d'altres àrees d'importància superior.
 •  Els processos mentals associats a l'aprenentatge musical posterior als primers anys serviran per a estimular distintes habilitats cognitives útils en àrees no musicals . 
 • Servix a més per a desenrotllar capacitats com el record, la comprensió, l'anàlisi o la síntesi entre altres.
 •  L'expressió de sentiments projectats durant la interpretació suposen un important progrés en l'aspecte emocional.
 •  La capacitat d'atendre i la d'aprendre es veuen accentuades amb l'aprenentatge musical.
 •  Reconéixer, valorar i emocionar-se davant de belles composicions o un altre tipus d'obres d'art afigen un important valor cultural i personal als estudiants de música.
 •  La capacitat d'exercitar i desenrotllar l'oïda tenen repercussions en camps musicals i extramusicals com poden ser l'atenció, la concentració i la memòria, a més de ser positiu per a l'aprenentatge d'altres idiomes .
 • L'autoestima del xiquet a través dels èxits obtinguts amb el seu propi esforç, els aplaudiments, les ovacions després d'una interpretació es veu reforçada i ajuda a augmentar la seua autoconfiança. 
 • Tocar en públic, amb tot el que comporta (ser el centre d'atenció, sentir-se "admirat", mostrar-se per a ser avaluat, per a ser elogiat i criticat, fer-li enfront de la tensió i pressió del moment, així com reposar-se dels possibles errors comesos) en edats primerenques són experiències que poden ajudar de forma positiva a la formació de la persona.
 •  A més d'allò que s'ha comentat hi ha gran quantitat de llibres i escrits relacionats amb l'educació musical que indiquen els beneficis del seu aprenentatge, i inclús en casos concrets amb alguns tipus de discapacitats i la millora d'algunes d'estes gràcies a la pràctica musical. 
Aquest text està justificat pel seu autor amb aquestes paraules:

"Con este texto pretendo hacer a modo de introducción y de reflexión, una aportación personal sobre lo que considero de valor tanto para los estudiantes de música, entre ellos mis alumnos, y sus familiares. Ayudando con este pequeño granito de arena a valorar lo que conlleva estudiar un instrumento.
Con todo mi cariño, Luis D. Padrón."

Completament d' acord

1 comentari:

ANGELA A.C 5B ha dit...

Quina raó té!!!!!! Molt bonic Sumsi...