4.6.12

MEGACONCERT

JAZZ,   BLUES,   COUNTRY,   ROCK,   POP,   SOUL,
HARD ROCK, FUNKY, REAGGE, GRUNGE, PUNK ,
tots aquests estils musicals i un breu resum de la història de la guitarra elèctrica.
                                                               Clica damunt la imatge.